Thermisk forbrændingsanlæg, Megtec Vocsidizer, Online Auktion - 30. april 2013 kl. 15
KJ Auktion 98

Auktionen slutter:


Adresse:
Norfolier A/S, Nordre Industrivej 4, 6630 Rødding

Eftersyn:
Eftersyn kun efter forudgående aftale

Udlevering:


På opdrag af finansieringselskab sælger KJ Auktion et thermisk forbrændingsanlæg, som står hos konkursboet Norfolier A/S, Industrivej 4, 6630 Rødding.

Anlægget sælges på online auktion, men efter aftale med sælger med forbehold for salg efter forhandling inden auktionen lukker. Hvis det sker annulleres auktionen. Anlægget kan beses efter aftale med Jens Lynderup, KJ Auktion, tlf.: 53 55 98 53, email: jl@kjauktion.dk

Megtec Vocsidizer thermisk forbrændingsanlæg

Producentens produktblad kan hentes som PDF fil: http://www.megtec.com/documents/UK_Vocsidizer.pdf

Forbrændingsanlægget har til formål at reducere forureningen med opløsningmidler og andre stoffer fra produktionen ved trykning på plastfolie.

 

Systemet forbrænder opløsningsmiddel med yderligere energitilførsel i form af naturgasovn. Systemet fungerer ikke med traditionel brænder, men fungerer ved varmevekslingsprincippet.

 

Systemet består af en varmeveksler med keramisk materiale. Opløsningsmidlet opvarmes og iltes tilstrækkeligt til at omdannes til vanddamp og kuldioxid. Energien i den rensede luftstrøm opsamles af en varmeveksler inden den udledes i atmosfæren.

 

Anlægget er placeret i et separat rum, hvori der er en stor port, som gør det muligt at borttransportere anlægget uden at blive adskilt i små dele. Alligevel er anlæggets komponenter omfangsrige og kræver specialtransport. Porten er ca. 6 meter bred og ca. 4 meter højt. Anlægget er modulopbygget, hvilket gør det lettere at demontere og transportere. Alligevel er demontage og genmontage omkostningerne betragtelige.

 

Der er to huller i taget og et til et tilstødende lokale (fødeledning). Hullerne i taget skal retableres efter nedtagning. Der er et hul i væg til tilstødende lokale, som muligvis også kræver retablering.

 

Styreskabet er placeret i et tilstødende lokale.

 

 


1 udplukket numre af i alt 1 numre på denne auktion.

Se hele auktionskataloget