Autobud – en smart måde at byde på

Autobud er en funktion, som byder varen op for dig - op til et maximumsbeløb, du selv har bestemt. Man kunne også have kaldt det er maxbud, hvilket mange også gør. Du kan aldrig komme til at betale mere end den pris, du taster ind, men du kan nemt risikere at komme til at betale mindre! 

Autobud funktionen er specielt nyttig, hvis du på forhånd har bestemt dig for, hvad du højest vil betale for en vare, og hvis du ikke kan følge auktionen, når den lukker. 

Vi har valgt at kalde det autobud, fordi systemet automatisk byder op for dig, så længe du er højestbydende, og der er flere budtrin mellem det aktuelle bud og din pris.

Når systemet således byder for dig, vil du og andre kun se det aktuelle bud. Budhistorikken under varen og symboler viser, om du er højestbydende eller overbudt. Auktionssystemet vil altid overbyde et lavere bud med næste opbud, men kun op til den maksimale bud. Bydere kan ikke se, om der findes et højere autobud og hvad dette bud i givet fald er. Kun administrator kan se, om der findes et højere autobud, hvad det er, og hvornår det blev afgivet. Hvis du er højestbydende, så ved du hvad det maksimale bud er, hvis du ellers kan huske, hvad du bød. 

Sådan fungerer det

Alle bud fungerer som autobud, men er kun relevant for den person, som har højeste bud, og hvor der er flere budtrin (opbud) mellem det aktuelle bud og maxpris, som højestbydende har sat.

Systemet har indbygget bestemte budtrin. Hvis man giver et bud uden for budskalaen, vil man få en besked om, hvilke bud, man i stedet kan give. Normalt vil man få oplyst det nærmeste højere og det nærmeste lavere bud. Hvis der kun er et budtrin mellem det nuværende bud og det bud, man selv afgiver, vil man kun se det nærmeste højere bud.

Når du byder et beløb på en vare, som ligger flere budtrin over det nuværende bud, vil bidmanageren fortsat byde varen op for dig, så længe din pris er højest. 

Hvis du oplever, at du byder på en vare, hvor der er et højere autobud, vil systemet acceptere dit bud, men du vil straks få at vide, at dit bud er overbudt. Du kan herefter bestemme, om du vil byde igen.

Mindstepris

Mindsteprisen er den prisundergrænse, som en sælger mindst vil sælge varen for. 

Som hovedregel er alle auktioner sat til enstartpris og en mindstepris på 50 kr. Nogle varer er sat med en højere startpris og mindstepris, men man kan ikke se hvad mindsteprisen er, og vi oplyser det ikke. Byder kan dog straks se om et bud er over eller under mindsteprisen. Så længe buddet er under mindsteprisen, vises et rødt symbol. Når mindsteprisen er opnået, vises et grønt symbol.

Uanset hvilke bud der kommer, skal alle vindende bud være lig med eller højere end mindsteprisen.  Hvis ingen bud er lig med eller højere, er varen ikke solgt. Symboler på budsiden og på din Bid Manager viser dig varens status både med hensyn til mindstepris og dine bud. Du kan derfor godt opleve at du er højestbydende uden at varen er solgt. 

Eksempel:

Du vil gerne byde på en vare. I forvejen er den budt op til 5.000 kr med et opbud på 500 kr. Du vil maximalt betale 10.000 kr for varen. Du taster derfor 10.000 kr ind som bud, og auktionssystemet vil herefter byde 5.500 kr, som er dit bud. Hvis en ny byder kommer på banen og byder 6000 kr. vil auktionssystemet straks overbyde med 500 kr til 6.500 kr, som bliver dit bud. Hvis en anden byder også byder 10.000 kr. for varen, vi dette bud blive accepteret, men byderen vil få at vide at han er overbudt af dit bud, fordi dit bud er afgivet først. Det aktuelle bud vil herefter være 10.000 kr, som er dit bud.