Hjælp

KJ Auktion's online auktioner

Dette afsnit indeholder oplysninger til dig, som ønsker at byde og for dig, som har vundet noget på en auktion.

Registrering af bruger

For at kunne byde på auktioner på KJ Auktions hjemmeside, skal du først registrere dig som bruger, og være logget på. Du finder knappen "Registrer dig" på forsiden.

Første trin er at skrive dine kontaktoplysninger og et personligt kodeord. Dit kodeord er personligt. Du må ikke videregive disse informationer til andre, da alle bud foretaget i dit navn anses som foretaget af dig. Kodeordet skal mindst indeholde minimum 6 tegn. Felter markeret med * skal udfyldes.

Kontaktoplysningerne bruges på din faktura, når du vinder en auktion. Derfor er det vigtigt, at du har udfyldt oplysningerne korrekt. Hvis du opretter en firmakonto, skal feltet Firmanavn udfyldes. Vi kan ikke efterfølgende ændre navnet på den registrerede køber til andet end det, som står på den originale faktura. Hvis du ved, at varen er bestemt for et andet firma, skal du derfor sørge for, at det pågældende firma opretter sig på vor hjemmeside og byder på auktionen.

I bunden af siden finder du knappen "Gå videre" til næste side. På sidste side i brugerregistreringen skal du acceptere, auktionsbetingelserne for KJ Auktion, samt acceptere, at vi må sende emails til dig, før du kan afslutte brugerregistrering.

Vi sender en bekræftelses-e-mail til dig når du har foretaget et bud, når du bliver overbudt, og når du har vundet en auktion. Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du kan holde dig opdateret om fremtidige auktioner. Vi videregiver ingen oplysninger til tredjepart.

Aktiverings-e-mail
Systemet sender herefter automatisk en aktiverings-e-mail til dig. Det er en kontrol af, at du har skrevet korrekt email og at din elektronisk post fungerer. Du bør få den inden for ca. 1 minut. Hvis du ikke har modtaget aktiverings-e-mailen, kan den være filtreret af dit spamfilter. Indstil i det tilfælde dit spamfilter til at tillade e-mails fra KJ Auktion, for at være sikker på at modtage fremtidige e-mails fra os vedrørende bud, overbud og vundne auktioner.

Når du har aktiveret din konto ved at klikke på linket i aktiverings-e-mailen, er du klar til at logge dig på og byde.


Problemer med at logge på?

Den hyppigste årsag til, at login ikke fungerer, er manglende aktivering af kontoen. Du aktiverer din konto ved at klikke på aktiveringslinket i den e-mail der blev sendt ved brugerregistreringen, som beskrevet oven for. Hvis du ikke tidligere har været logget på, så start med at finde e-mailen fra os med aktiveringslinket. Klik på linket og forsøg dernæst igen at logge dig på.

Hvis du har glemt dit kodeord, kan du klikke på Glemt kodeord? Når du har indtastet din e-mail, modtager du en e-mail fra os med et nyt, midlertidigt kodeord. Det er vigtigt, at du ændrer kodeordet efter du har logget på. Det gør du under menupunktet Min konto, hvor du også kan redigere dine stamoplysninger.
 

Eftersyn af varer

KJ Auktion holder altid åbent eftersyn, så du kan bese de varer, du er interesseret i. Du finder informationer om dato og adresse på auktionssiderne.

 

Sådan byder du

Princippet i en auktion er enkelt og let forståeligt: Højest bud vinder. Det er også gennemsigtigt i den forstand, at alle kan se, hvad højeste bud er. Identiteten på budgivere forbliver anonym for andre bydere.

Når du har registreret dig som bruger og aktiveret din konto, kan du tilmelde dig den auktion, du er interesseret i. Tilmeldingen betyder, at du accepterer KJ Auktions auktionsbetingelser for vore online auktioner før du kan byde. Ved at tilmelde dig har du altså ikke budt endnu, eller bundet dig på anden vis. Du vil altid blive bedt om at bekræfte eventuelle bud, du foretager på KJ Auktion. Det foregår ved hjælp af en pop-up vindue. Du kan derfor kun bruge en browser, hvor du har tilladt pop-up, hvis du vil byde.

Autobud
Når en auktion er åben for bud vises et ur, som tæller ned mod lukketidspunktet. Du kan vælge at klikke en pris eller skrive din pris og klikke på budknappen. Her kan du bruge funktionen Autobud.

Du bliver bedt om at bekræfte dit bud, og først når du har gjort det, bliver buddet registreret. Det kan ske, at der i mellemtiden er andre, som har budt først, og så må du overveje, om du vil byde igen. Det bud, du giver, bliver herefter det nye højeste bud (indtil andre måske byder mere).

 

På siderne med auktionskataloget er der mulighed for at tilføje varer til en personlig observationsliste (Bid Manager). Det er en fordel for dig, for du kan efterfølgende filtrere kataloget til kun at vise de varer, du er interesseret i at følge, samt de varer du har budt på. Observationslisten finder du under menupunktet "Bid Manager".

 

Hvad er Bid Manager?

Din Bid Manager viser de varer, du har budt på, eller markeret til observationslisten. Det giver dig overblik over netop de varer, som interesserer dig. Listen opdateres automatisk hvert 30. sekund, og vises sorteret efter lukketidspunkt i faldende orden. Du kan vælge om du vil se listen i din bid manager med eller uden billede.

Auktionen lukker på den måde, at hvis der er bud på en vare inden for de sidste 10 minutter inden lukketid, så forlænges auktionen på denne vare automatisk med yderligere 10 minutter. Sådan fortsætter det til der ikke er flere bud, og man har fundet en vinder - forudsat at højeste bud er over en evt. mindstepris. Symbolerne herover fortæller om budstatus i forhold til mindsteprisen, dit buds status og om auktionen er gået i overtid. Betegnelsen overtid anvende som den tid, auktionen forlænges ud over den annoncerede lukketid. I nogle tilfælde fortsætter auktionen på en vare en time eller mere efter den annoncerede lukketid.

Du finder Bid Manageren efter logon under "Min side" og to steder på siden med auktionskataloget.

Budhistorik

Når du er logget på, kan du se budhistorikken på varesiden. Budhistorikken fortæller hvilke bud, der er afgivet på varen, hvornår buddet er afgivet og hvem, der har budt. Når du er logget ind, kan du se dit navn ud for de bud, du selv har afgivet. Alle andre kan dog kun se et nummer. Du forbliver altså anonym for alle øvrige.

 

Forlængelse af auktioner
Alle auktionerne har et fastsat lukketidspunkt. Dog kan det ske, at en auktion går i overtid. Det sker, hvis der bliver budt på auktionen, når der er mindre end 10 minutter tilbage. I givet fald forlænges auktionen med yderligere 10 minutter og lukketidspunktet udskydes hermed. Hvis du følger med i auktionen med din personlige Bid Manager, får du altid tid til at give yderligere bud, for auktionen forlænges altid med yderligere 10 minutter uanset om det er dig eller en anden, der byder. Auktionens lukketidspunkt fremgår sammen med budhistorikken under billederne på varesiden i kataloget.

 

Når du byder, vil du modtage kvittering for dit bud pr. email. Du får også besked pr. email hvis du er blevet overbudt.

 

En vare kan være indsat med en mindstepris. Det er sælgers prisundergrænse for acceptabelt bud. For at vinde en auktion skal du derfor ikke blot have højeste bud. Dit bud skal også være lig med eller højere end mindsteprisen.

Til hjælp har du en række grafiske symboler, som viser dig status i forhold til mindstepris og dit bud.

 

Sælger har mulighed for at sænke sin mindstepris så længe auktionen løber. 

 

Fakturering og betaling

Efter auktionen vil du modtage en email med en instruktion og en samlet faktura pr. auktion. Fakturaen indeholder en specifikation af dit køb med angivelse af budsum, salær af budsum og moms af budsum og salær. Forsiden indeholder en samlet opgørelse af salgspris, moms af salgspris, salær, moms af salær og fakturabeløb.

Du kan med fordel betale straks med bankoverførsel. Her er vort kontonummer. Husk at anføre fakturanummer som betalingsreference. Du skal desuden huske at betale hele gebyret for betalingsoverførslen.


IBAN: DK9281170004729034
Swift: NYKBDKKK

E-mailen indeholder desuden instruktion omkring betaling i øvrigt og udlevering.

 

Udlevering af vundne varer

Oplysninger om udlevering står i e-mailen med fakturaen og på vor hjemmeside. Som regel er udleveringen begrænset til et nærmere angivet tidsrum. Inden du byder, skal du derfor være sikker på, at du har mulighed for enten selv at hente varen eller bede en anden om at gøre det.

Ingen varer kan udleveres, medmindre varen er betalt. Det betyder, at hvis du betaler med bankoverførsel, skal dette ske i tide for at vi kan se, at pengene er indgået på vor konto. Dette kan tage op til 3 dage. Mindre beløb kan betales med check, dankort eller kontanter inden udleveringen medmindre andet er oplyst. Dvs. at når du ankommer for at afhente varerne, skal du først henvende dig på auktionskontoret og betale eller få en betalingskvittering, som du kan fremvise for vagten, når du forlader området. Du skal også medbringe din faktura, som indeholder specifikationen af dit køb. På den måde kan vagten se, hvad du har købt, og at du har betalt.

Hvis du har købt større anlæg, som kræver længere tid til demontage, aftaler vi normalt nærmere omkring demontage og afhentning med det pågældende firma, som skal udføre arbejdet.

 

Demontering og Fragt
Når du har vundet en auktion, står du selv for evt. demontage og transport. Du kan naturligvis også bestille andre til opgaven, så længe de har fakturanummer eller kvittering på bankoverførslen med.

Klik her for en liste over specialister, vi samarbejder med.

 

Information til udenlandske købere og virksomheder

Udenlandske virksomheder fra andre EU-lande skal udfylde feltet CVR nr. for at få en faktura uden moms. Hvis der sker ændringer, som har betydning for dine stamdata, skal du ændre dine stamdata inden du begynder at byde på en auktion.

Hvis køber er en udenlandsk virksomhed hjemmehørende i EU, så opkræver vi i første omgang depositum for momsen. Vi tjekker om køber har oplyst gyldigt momsnummer (CVR /VAT- Value Added Tax). Køber får momsen tilbage, når vi modtager dokumentation for at varen er udført til bestemmelsesstedet. Det vil i praksis sige, at der skal afleveres en kopi af et fragtbrev udstedt af en speditør. Fragtbrevet skal udfyldes af speditøren og indeholde reference til de fakturaer, som fragten vedrører, og være stemplet af speditøren. Der må ikke efterfølgende være gjort notater på fragtbrevet, som kan bringe dets ægthed i tvivl. Vi bruger det som dokumentation i forhold til SKAT på at varen er udført og vi derfor har tilbagebetalt momsudlægget. Vi udsteder herefter en kreditnota på den oprindelige faktura og dernæst en faktura uden moms og overfører momsdepositum til købers konto. Køber skal derfor være opmærksom på at informere speditøren om at notere fakturareferencen på det originale fragtbrev og sende kopi af fragtbrevet til os.

Hvis køber er en privat person eller et firma uden for EU, opkræver vi også depositum for momsbeløbet. Der er naturligvis ikke noget momsnummer, men ellers gælder samme procedure som beskrevet herover.

Vær opmærksom på, at hvis køber selv afhenter og fragter varen til bestemmelsesstedet, kan vi ikke tilbagebetale depositum for momsbeløbet, eftersom der ikke foreligger et gyldigt fragtbrev. Dokumentationen hviler på, at SKAT har tillid til at fragtfirmaet rent faktisk fragter varerne ifølge fakturaen til bestemmelsesstedet.