KJ Auktion - maskinauktioner

Din partner for salg af maskiner og udstyr lokalt og internationalt

KJ Auktion er ejet af Karsten Madsen.

Vi tilbyder salg af maskiner og andre driftsaktiver. I tilfælde af et aktuelt behov kan vi uforbindende og uden omkostninger for Jer lave et målrettet oplæg til drøftelse af projektet i overensstemmelse med Jeres ønskemål og krav.

Vi afholder egne auktioner, men vi er også salgsrepræsentant i Skandinavien for GoIndustry-DoveBid Ltd. Plc. ( www.go-dove.com). Det giver international gennemslagskraft. Læg dertil erfaring og referencer kombineret med lokal tilstedeværelse og I har alle muligheder for at få succes i salget i samarbejde med os.

Rammeaftaler

En rammeaftale dækker et aftalt tidsrum. Den tegnes normalt med større virksomheder, der løbende har brug for at sælge maskiner og udstyr. Fordelen er at betingelserne er kendt og arbejdsgangen bliver hurtig en rutine, så salget kan gennemføres optimalt. Ofte er køber fundet inden maskinen tages ud af drift.

Referencer for rammeaftaler:

 1. Sauer-Danfoss, Danmark / USA
 2. Alfa-Laval, Sverige
 3. Vestas Nacelles, Danmark

Aktivitetsområder

Salgsmetoderne er forskellige efter hvad der er hensigtsmæssig i situationen: målrettet salg efter forhandling, online-auktion, samleauktion over nettet, fysisk auktion hvis kunden ønsker det. Vi sælger hele virksomheder, produktionsafdelinger, produktionslinier og enkeltaktiver inden for primært:

 • Metalindustri
 • Træindustri
 • Biopharma / kemisk industri
 • Plastindustri
 • Grafisk industri
 • Fødevareindustri
 • Elektronik
 • Handel
 • Entreprenør
 • Landbrug

Vi tilbyder desuden

 • Skrotning
 • Slutoprydning

Global styrke - lokal tilstedeværelse

Fordi vi samarbejder med et globalt auktionsfirma kan vi tilbyde løsninger med international gennemslagskraft. Det betyder højere priser for dig som sælger. 

Fordi vi er et lokalt firma, er vi tæt på dig og kan sælge maskiner, hvor kunderne skal findes tættere på. Vi har f.eks. gennemført mange "oprydningssalg", når virksomheder er flyttet.

Har du også lyst til at høre mere om vor muligheder for at sælge dine maskiner, så kontakt Karsten Madsen.

 

Karsten Madsen
21 års erfaring fra et dansk maskinauktionsfirma med ansvar for klargøring, katalogisering og udlevering, 13 års erfaring med skrotning, jernhandel og oprydning.
Tlf.: 20 72 28 89, email: [email protected]